Translation

Enable welcome message
Enable welcome message
25/220
Context English Polish State
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Włącz synchronizację podczas odtwarzania (może spowodować spowolnienia)
Enable the context menu
Enable the context menu
Włącz menu podręczne
Enable the option to delete
Enable the option to delete
Włącz opcję usuwania
Enable the option to play with cinema mode
Enable the option to play with cinema mode
Włącz tę opcję by odtwarzać w trybie kinowym
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Włącz opcję transkodowania
Enable welcome message
Enable welcome message
Włącz wiadomość powitalną
Enter folder name for backup
Enter folder name for backup
Podaj nazwę folderu kopii zapasowej
Failed to create backup
Failed to create backup
Błąd tworzenia kopii zapasowej
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Nie udało się pobrać ostatnich aktualizacji. Nie zostaną one zapisane dopóki Kodi nie zostanie zrestartowane. Jeśli problem się powtórzy, proszę zgłoś go na forum Jellyfin for Kodi, dołączając dziennik zdarzeń Kodi.
Favorite Episodes
Favourite Episodes
Ulubione odcinki

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable welcome message
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 37