Translation

The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
170/1790
Context English Polish State
Update server information
Update server information
Aktualizuj informacje o serwerze
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Połącz się z poprzednim serwerem. Jeśli chcesz zmienić serwer, zresetuj lokalną bazę danych wraz z informacjami o użytkownikach.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Nie znaleziono TV Tunes w Kodi.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Media przewodnie zostały zsynchronizowane z Kodi
Add libraries
Add libraries
Dodaj biblioteki
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Zainstalowana poprawka Jellyfin dla Kodi jest uszkodzona! Proszę zgłoś ten błąd na forum Jellyfin for Kodi jeśli problem się powtórzy. Konieczna jest szybka aktualizacja.
A patch has been applied!
A patch has been applied!
Zainstalowano poprawkę!
Audio only
Audio only
Tylko dźwięk
Subtitles only
Subtitles only
Tylko napisy
Enable audio/subtitles selection
Enable audio/subtitles selection
Włącz wybór ścieżki dźwiękowej/napisów
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Aby uniknąć błędów, należy zaktualizować Jellyfin dla Kodi do wersji:

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 189