Translation

Add-on (default)
Add-on (default)
19/160
Context English Polish State
Gathering boxsets
Gathering boxsets
Pobieranie kolekcji
Gathering:
Gathering:
Pobieranie:
Completed in:
Completed in:
Zakończono w:
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
Wygenerowano nowy identyfikator urządzenia. Kodi zostanie uruchomione ponownie.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Uwaga! Jeśli wybierzesz tryb Natywny, niektóre funkcje Jellyfin będą niedostępne, np.: tryb kinowy, opcje strumieniowania bezpośredniego i transkodowania, harmonogram ograniczeń wiekowych.
Add-on (default)
Add-on (default)
Dodatek (domyślnie)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Natywnie (bezpośredni dostęp do plików)
Enable music library?
Enable music library?
Włączyć bibliotekę muzyki?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi nie odnalazł pliku:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Być może należy sprawdzić dane logowania w sieci w ustawieniach dodatku lub format podstawienia ścieżki w Jellyfin (Kokpit Jellyfin > Biblioteki). Zatrzymać synchronizację?
New
New
Nowe

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Add-on (default)
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 115