Translation

Sync theme media
Sync theme media
29/160
Context English Polish State
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Startup delay (in seconds)
Startup delay (in seconds)
Opóźnienie uruchomienia (w sekundach)
Subtitles only
Subtitles only
Tylko napisy
Sync
Sync
Synchronizacja
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Synchronizuj biblioteki z Kodi
Sync theme media
Sync theme media
Synchronizuj media przewodnie
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Zainstalowana poprawka Jellyfin dla Kodi jest uszkodzona! Proszę zgłoś ten błąd na forum Jellyfin for Kodi jeśli problem się powtórzy. Konieczna jest szybka aktualizacja.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Wtyczka Kodi Sync Queue przyspiesza synchronizację na starcie. Zdarzenia na serwerze także wywołują synchronizację.
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Aby uniknąć błędów, należy zaktualizować Jellyfin dla Kodi do wersji:
Transcode
Transcode
Transkoduj

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Sync theme media
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 123