Translation

In progress Music videos
In progress Music videos
31/240
Context English Polish State
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Ważne: "cleanonupdate" zostało usunięte z ustawień zaawansowanych aby zapobiec konfliktowi z Jellyfin dla Kodi. Kodi zostanie uruchomione ponownie.
Include people (slow)
Include people (slow)
Pobieraj twórców (wolne)
In Progress
In Progress
W trakcie oglądania
In Progress Episodes
In Progress Episodes
Odcinki w trakcie oglądania
In Progress Movies
In Progress Movies
Filmy w trakcie ogladania
In progress Music videos
In progress Music videos
Teledyski w trakcie odtwarzania
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
Seriale w trakcie oglądania
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Zainstaluj wtyczkę serwera Jellyfin "Kodi Sync Queue" by automatycznie pobierać aktualizacje bazy danych. Właściwa opcja znajduje się w ustawieniach dodatku > Synchronizacja > Włącz Kodi Sync Queue.
Interface
Interface
Interfejs
Invalid username or password
Invalid username or password
Błędna nazwa użytkownika lub hasło

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
In progress Music videos
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 44