Translation

You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
170/2040
Context English Polish State
Recently added
Recently added
Niedawno dodane
Favourites
Favourites
Ulubione
In Progress
In Progress
W trakcie oglądania
Unwatched
Unwatched
Nieobejrzane
By first letter
By first letter
Według pierwszej litery
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Do pobrania jest {number} aktualizacji. To może trochę potrwać. Szybszą opcją może być pełna aktualizacja w dodatku Jellyfin > Aktualizuj biblioteki. Kontynuować mimo to?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Porzucić poprzednią synchronizację? Nie jest to wskazane.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Paginacja - wątki pobierania (domyślnie: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paginacja: każdy z wątków pobiera maksymalną ilość pozycji w tym samym czasie.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aktualizuj lub napraw biblioteki aby zatwierdzić poniższe zmiany.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Wyświetl pasek postępu przy aktualizacji większej niż
Context English Polish State
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Użytkownicy dodawani do sesji (bez spacji). (np. użytkownik,użytkownik2)
Verify connection
Verify connection
Sprawdź połączenie
Welcome
Welcome
Witaj
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Możesz zsynchronizować biblioteki wybierając dodatek Jellyfin > Dodaj biblioteki.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Możesz ręcznie aktualizować bibliotekę zamiast polegać na wtyczce serwera Kodi Sync Queue. Wybierz "Zaktualizuj biblioteki" w dodatku Jellyfin. Aby usunąć zawartość, należy naprawić biblioteki.
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Do pobrania jest {number} aktualizacji. To może trochę potrwać. Szybszą opcją może być pełna aktualizacja w dodatku Jellyfin > Aktualizuj biblioteki. Kontynuować mimo to?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Być może należy sprawdzić dane logowania w sieci w ustawieniach dodatku lub format podstawienia ścieżki w Jellyfin (Kokpit Jellyfin > Biblioteki). Zatrzymać synchronizację?
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Dostęp do Jellyfin jest ograniczony.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Dostęp do tego serwera jest ograniczony.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Media przewodnie zostały zsynchronizowane z Kodi

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 205