Translation

Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
30/420
Context English Polish State
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Użytkownicy dodawani do sesji (bez spacji). (np. użytkownik,użytkownik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Powiadomienia zostaną wyświetlone po zakończeniu odtwarzania (z wyjątkiem telewizji na żywo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Zrestartuj Kodi by zobaczyć zmianę.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Zresetuj lokalną bazę danych by zmienić tryb odtwarzania.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Dotyczy obu trybów odtwarzania
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Dotyczy tylko trybu odtwarzania z dodatkiem
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Włącz napisy zewnętrzne
Transcode options
Transcode options
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Kompresuj grafiki (zmniejsza jakość)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Zmieniono tryb odtwarzania. Baza Kodi musi zostać zresetowana by to zadziałało. Zrobić to teraz?

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Applies to Native and Add-on playback mode
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 150