Translation

By first letter
By first letter
23/150
Context English Polish State
(dynamic)
(dynamic)
(dynamiczny)
Recently added
Recently added
Niedawno dodane
Favourites
Favourites
Ulubione
In Progress
In Progress
W trakcie oglądania
Unwatched
Unwatched
Nieobejrzane
By first letter
By first letter
Według pierwszej litery
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Do pobrania jest {number} aktualizacji. To może trochę potrwać. Szybszą opcją może być pełna aktualizacja w dodatku Jellyfin > Aktualizuj biblioteki. Kontynuować mimo to?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Porzucić poprzednią synchronizację? Nie jest to wskazane.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Paginacja - wątki pobierania (domyślnie: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paginacja: każdy z wątków pobiera maksymalną ilość pozycji w tym samym czasie.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aktualizuj lub napraw biblioteki aby zatwierdzić poniższe zmiany.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
By first letter
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 204