Translation

Sync
Sync
14/100
Context English Polish State
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Pomiń potwierdzenie usunięcia (niebezpieczne)
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Coś poszło nie tak podczas synchronizacji. Po uruchomieniu Kodi ponownie będzie możliwe jej wznowienie. Jeśli problem się powtórzy, proszę zgłoś go na forum Jellyfin for Kodi, dołączając dziennik zdarzeń Kodi.
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Startup delay (in seconds)
Startup delay (in seconds)
Opóźnienie uruchomienia (w sekundach)
Subtitles only
Subtitles only
Tylko napisy
Sync
Sync
Synchronizacja
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Synchronizuj biblioteki z Kodi
Sync theme media
Sync theme media
Synchronizuj media przewodnie
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Zainstalowana poprawka Jellyfin dla Kodi jest uszkodzona! Proszę zgłoś ten błąd na forum Jellyfin for Kodi jeśli problem się powtórzy. Konieczna jest szybka aktualizacja.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Wtyczka Kodi Sync Queue przyspiesza synchronizację na starcie. Zdarzenia na serwerze także wywołują synchronizację.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Kodi
Synchronizacja
Following strings have different contexts but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Web
Synchronizacja
Translated Jellyfin/Jellyfin
Synchronizacja

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Sync
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 58