Translation

You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
172/1840
Context English Polish State
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Uwaga! Jeśli wybierzesz tryb Natywny, niektóre funkcje Jellyfin będą niedostępne, np.: tryb kinowy, opcje strumieniowania bezpośredniego i transkodowania, harmonogram ograniczeń wiekowych.
Add-on (default)
Add-on (default)
Dodatek (domyślnie)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Natywnie (bezpośredni dostęp do plików)
Enable music library?
Enable music library?
Włączyć bibliotekę muzyki?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi nie odnalazł pliku:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Być może należy sprawdzić dane logowania w sieci w ustawieniach dodatku lub format podstawienia ścieżki w Jellyfin (Kokpit Jellyfin > Biblioteki). Zatrzymać synchronizację?
New
New
Nowe
Add user to session
Add user to session
Dodaj użytkownika do sesji
Perform local database reset
Perform local database reset
Zresetuj lokalną bazę danych
Sync theme media
Sync theme media
Synchronizuj media przewodnie
Add/Remove user from the session
Add/Remove user from the session
Dodaj/usuń użytkownika z sesji
Context English Polish State
Verify connection
Verify connection
Sprawdź połączenie
Welcome
Welcome
Witaj
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Możesz zsynchronizować biblioteki wybierając dodatek Jellyfin > Dodaj biblioteki.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Możesz ręcznie aktualizować bibliotekę zamiast polegać na wtyczce serwera Kodi Sync Queue. Wybierz "Zaktualizuj biblioteki" w dodatku Jellyfin. Aby usunąć zawartość, należy naprawić biblioteki.
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Do pobrania jest {number} aktualizacji. To może trochę potrwać. Szybszą opcją może być pełna aktualizacja w dodatku Jellyfin > Aktualizuj biblioteki. Kontynuować mimo to?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Być może należy sprawdzić dane logowania w sieci w ustawieniach dodatku lub format podstawienia ścieżki w Jellyfin (Kokpit Jellyfin > Biblioteki). Zatrzymać synchronizację?
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Dostęp do Jellyfin jest ograniczony.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Dostęp do tego serwera jest ograniczony.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Media przewodnie zostały zsynchronizowane z Kodi
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Zmieniono tryb odtwarzania. Baza Kodi musi zostać zresetowana by to zadziałało. Zrobić to teraz?

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 119