Translation

Enable external subtitles
Enable external subtitles
23/250
Context English Polish State
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Zrestartuj Kodi by zobaczyć zmianę.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Zresetuj lokalną bazę danych by zmienić tryb odtwarzania.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Dotyczy obu trybów odtwarzania
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Dotyczy tylko trybu odtwarzania z dodatkiem
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Włącz napisy zewnętrzne
Transcode options
Transcode options
Opcje transkodowania
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Kompresuj grafiki (zmniejsza jakość)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Zmieniono tryb odtwarzania. Baza Kodi musi zostać zresetowana by to zadziałało. Zrobić to teraz?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Coś poszło nie tak podczas synchronizacji. Po uruchomieniu Kodi ponownie będzie możliwe jej wznowienie. Jeśli problem się powtórzy, proszę zgłoś go na forum Jellyfin for Kodi, dołączając dziennik zdarzeń Kodi.
Select the libraries to add
Select the libraries to add
Wybierz biblioteki do dodania

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable external subtitles
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 152