Translation

Add server
Add server
12/100
Context English Polish State
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Możesz zsynchronizować biblioteki wybierając dodatek Jellyfin > Dodaj biblioteki.
Select the source
Select the source
Wybierz źródło
Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
Odświeżanie kolekcji
Repair library
Repair library
Napraw bibliotekę
Remove library from Kodi
Remove library from Kodi
Usuń bibliotekę z Kodi
Add server
Add server
Dodaj serwer
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi zostanie zrestartowane by dodać poprawkę do twojej wersji.
Update library
Update library
Zaktualizuj bibliotekę
Enable Kodi Sync Queue
Enable Kodi Sync Queue
Włącz Kodi Sync Queue
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Możesz ręcznie aktualizować bibliotekę zamiast polegać na wtyczce serwera Kodi Sync Queue. Wybierz "Zaktualizuj biblioteki" w dodatku Jellyfin. Aby usunąć zawartość, należy naprawić biblioteki.
Update libraries
Update libraries
Zaktualizuj biblioteki

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Add server
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 168