Translation

Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
21/230
Context English Norwegian Bokmål State
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
En ny enhets-ID ble generert. Kodi vil nå starte på nytt.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Advarsel! Hvis du velger innebygdmodus vil enkelte Jellyfin-funksjoner mangle, som f.eks. Jellyfin-kinomodus, direktestrømmings-/omkodingsinnstillinger og foreldrestyringsplan.
Add-on (default)
Add-on (default)
Tillegg (standard)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Innebygd (direkte filbaner)
Enable music library?
Enable music library?
Aktiver musikkbibliotek?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi fant ikke filen:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Du må muligens bekrefte nettverkspåloggingen i tilleggsinnstillingene eller bruke Jellyfin-filbaneerstatning for å formatere filbanen riktig (Jellyfin-dashbordet > bibliotek). Stopp synkronisering?
New
New
Ny
Add user to session
Add user to session
Legg bruker til i sesjonen
Perform local database reset
Perform local database reset
Utfør nullstilling av lokal database
Sync theme media
Sync theme media
Synkroniser temamedia

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
Kodi Kodi

Source information

Context
Kodi can't locate file:
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.nb_no/strings.po, string 111