Translation

Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
239/1910
Context English Norwegian Bokmål State
Created backup at:
Created backup at:
Opprettet backup:
Create a backup
Create a backup
Opprett backup
Backup folder
Backup folder
Backupmappe
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Viktig, cleanonupdate ble fjernet i avanserte innstillinger for å hindre konflikt med Jellyfin for Kodi. Kodi vil starte på nytt nå.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Oppdater samlebokser
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Installer programtillegget Kodi Sync Queue på serveren for å oppdatere Jellyfin-bibliotekene automatisk ved oppstart. Aktiver også innstillingen i Kodi under Utvidelser > Jellyfin > Innstillinger > Synkronisering > Aktiver Kodi Sync Queue.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Siden du bruker innebygd avspillingsmodus med musikk aktivert, vil du importere musikkvurderinger fra filene?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Gjenoppta forrige synkronisering?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Finn mer informasjon i GitHub-wikien/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Aktiver kontekstmenyen
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Aktiver muligheten til å omkode

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
Sync Synkroniser
Jellyfin Jellyfin
Kodi Kodi

Source information

Context
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.nb_no/strings.po, string 132