Translation

Transcode options
Transcode options
22/170
Context English Norwegian Bokmål State
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Start Kodi på nytt for at endringene skal tre i kraft.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Nullstill den lokale databasen for at endringen i avspillingsmodus skal tre i kraft.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Gjelder innebygd- og tilleggsavspillingmodus
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Gjelder kun tilleggsavspillingsmodus
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Aktiver ekstern teksting
Transcode options
Transcode options
Omkodingsinnstillinger
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Komprimer omslagsbilder (reduserer kvaliteten)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Du har endret avspillingsmodusen. Kodi må startes på nytt for at endringen skal tre i kraft, vil du gjøre dette nå?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Noe gikk galt under synkroniseringen. Du kan gjenoppta framgangen når du starter Kodi på nytt. Hvis problemet vedvarer, vennligst rapporter det på Jellyfin for Kodi-forumene, med Kodi-logg vedlagt.
Select the libraries to add
Select the libraries to add
Velg bibliotekene å legge til
All
All
Alle

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Transcode options
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.nb_no/strings.po, string 153