Translation

acra_dialog_title
Oh no! Something went wrong.
27/280
Context English Slovak State
pref_acra_alwaysaccept_enabled
Crash reports will be submitted without prompting
Hlásenie chýb bude odoslané bez výzvy
pref_acra_alwaysaccept_disabled
A dialog will be displayed before submitting any crash report
Pred odoslaním chybového hlásenia sa zobrazí dialóg
pref_acra_syslog
Include system logs in crash reports. This may include private data from other applications if it was logged at the time of the crash.
Zahrnúť systémové logy v chybovom hlásení. Toto môže zahŕňať súkromné dáta z ostatných aplikácií, pokiaľ bola zalogovaná v dobe zlyhania.
pref_acra_syslog_enabled
System logs will be included in crash reports
Systémové logy budú zahrnuté v chybovom hlásení
pref_acra_syslog_disabled
System logs will not be included in crash reports
Systémové logy nebudú zahrnuté v chybovom hlásení
acra_dialog_title
Oh no! Something went wrong.
Ale nie! Niečo sa pokazilo.
acra_dialog_text
Would you like to send a crash report to the developers?

This information will be submitted to a third party (tracepot.com).

This prompt can be disabled in the Crash Reporting section in the Jellyfin app's Settings.
Chceli by ste zasielať chybové hlásenia vývojárom?

Táto informácia bude poskytnutá tretej strane (tracepot.com).

Táto výzva sa dá zakázať v sekcií Chybové hlásenia v nastavení Jellyfin aplikácie.
lbl_suggestions
Suggestions
Návrhy
lbl_suggestions_halloween
Spooky Suggestions
Strašidelné návrhy
title_suggestions_halloween
Happy Halloween!
Veselý Halloween!
desc_suggestions_halloween
Try some of our spooky suggestions
Vyskúšajte niektoré z našich strašidelných odporúčaní

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
acra_dialog_title
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-sk/strings.xml, string 320