Translation

msg_cannot_play_time
Cannot play this item at this time
44/340
Context English Norwegian Bokmål State
msg_added_to_video
%1$s added to video queue. Ends: %2$s
%1$s lagt til i videokøen. Slutter: %2$s
msg_audio_warning
This app has the ability to direct stream certain multi-channel audio formats. If your hardware does not support these formats, you may hear no sound when playing certain items. This can be fixed by changing the audio mode to 'downmix' in the settings.
Denne appen har mulighet til å direkteavspille visse multikanals-lydformater. Hvis maskinvaren din ikke støtter disse formatene kan det hende at du ikke hører lyd når du spiller av visse elementer. Dette kan fikses ved å endre lydmodusen til "miks ned" i innstillinger.
msg_burn_sub_warning
Burned in subs can take a few minutes. Please be patient...
Innbrenning av teksting kan ta noen minutter. Vennligst vent...
msg_cancel_entire_series
Are you sure you want to cancel this ENTIRE SERIES?
Er du sikker på at du vil avbryte HELE SERIEN?
msg_cannot_play
This item cannot be played
Dette elementet kunne ikke bli avspilt
msg_cannot_play_time
Cannot play this item at this time
Kunne ikke spille dette elementet akkurat nå
msg_error_connecting_server
Error Connecting to Server
Tilkobling til server mislyktes
msg_error_live_stream
Error streaming live TV. Will re-try...
Kunne ikke strømme direkte-TV. Prøver igjen...
msg_error_server_unavailable
Server unavailable
Serveren er utilgjengelig
msg_error_server_version
Unsupported server version. Server version must be %1$s or later.
Serverversjonen er ikke støttet. Må være minst %1$s.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
msg_cannot_play_time
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb/strings.xml, string 124