Translation

acra_dialog_text
Would you like to send a crash report to the developers?

This information will be submitted to a third party (tracepot.com).

This prompt can be disabled in the Crash Reporting section in the Jellyfin app's Settings.
213/2170
Context English Norwegian Bokmål State
pref_acra_alwaysaccept_disabled
A dialog will be displayed before submitting any crash report
En dialog vil vises før innsending av noen feilrapport
pref_acra_syslog
Include system logs in crash reports. This may include private data from other applications if it was logged at the time of the crash.
Inkluder systemlogger i feilrapporter. Dette kan omfatte private data fra andre applikasjoner hvis de ble logget på samme tidspunkt som feilen.
pref_acra_syslog_enabled
System logs will be included in crash reports
Systemlogger vil bli inkludert i feilrapporter
pref_acra_syslog_disabled
System logs will not be included in crash reports
Systemlogger vil ikke bli inkludert i feilrapporter
acra_dialog_title
Oh no! Something went wrong.
Å nei! Noe gikk galt.
acra_dialog_text
Would you like to send a crash report to the developers?

This information will be submitted to a third party (tracepot.com).

This prompt can be disabled in the Crash Reporting section in the Jellyfin app's Settings.
Ønsker du å sende en feilrapport til utviklerne?

Denne informasjonen vil bli sendt til en tredjepart (tracepot.com).

Dette spørsmålet kan deaktiveres i Feilrapportering-delen i Jellyfin-appens innstillinger.
lbl_suggestions
Suggestions
Forslag
lbl_suggestions_halloween
Spooky Suggestions
Skumle forslag
title_suggestions_halloween
Happy Halloween!
God Halloween!
desc_suggestions_halloween
Try some of our spooky suggestions
Prøv noen av våre skumle forslag
lbl_suggestions_holiday
Holiday Suggestions
Høytidsforslag

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
Jellyfin Jellyfin

Source information

Context
acra_dialog_text
Labels
No labels currently set!
Source string age
4 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb/strings.xml, string 321