Translation

desc_use_vlc_livetv
Use VLC for direct streaming live TV when available
46/510
Context English Norwegian Bokmål State
desc_info_panel
Show a panel with details on the current item for screens without detail information
Vis et panel med detaljer om gjeldende element på skjermer uten detaljert informasjon
desc_premieres
Show a row of new episode pilots for any series you watch
Vis en rad med nye pilotepisoder for alle serier du ser på
desc_seasonal_themes
Display special colors and suggestions at certain times of the year
Vis spesielle farger og forslag til visse tider av året
desc_suggestions_halloween
Try some of our spooky suggestions
Prøv noen av våre skumle forslag
desc_suggestions_holiday
Try some of our holiday suggestions
Prøv noen av våre ferieforslag
desc_use_vlc_livetv
Use VLC for direct streaming live TV when available
Bruk VLC for strømming av direkte-TV når mulig
dpad_entry_desc
Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over.
Bruk D-padden på fjernkontrollen for å taste inn et numerisk passord. Enkelt-trykk på en knapp for det første listede nummeret eller dobbelt-trykk for det andre. F.eks. enkelt-trykk "opp" for 1 eller dobbel-klikk "select" for 5. Hold nede og slipp "select"-knappen etter ett sekund når du er klar, eller venstre-knappen for å starte på nytt.
dpad_pw_cancel
* Hold the 'down' button down for 1 second and release if you have an alpha password or need a keyboard for entry
* Hold nede "ned"-knappen i ett sekund og slipp hvis du har et alfanumerisk passord eller trenger et tastatur til å skrive
enter_password
Enter Password
Tast inn passord
grid_direction
Grid direction
Rutenettretning

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
desc_use_vlc_livetv
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb/strings.xml, string 258