Translation

pref_alt_pw_entry_desc
Numeric password entry using only the D-Pad keys
57/480
Context English Norwegian Bokmål State
pref_auto_login
Automatically login as this user
Logg inn som denne brukeren automatisk
settings_title
Settings
Innstillinger
pref_authentication_cat
Authentication
Autentisering
pref_prompt_pw
Prompt for Password
Spør om passord
pref_alt_pw_entry
Custom D-Pad Password Entry
Innskriving av passord ved hjelp av egendefinert D-pad
pref_alt_pw_entry_desc
Numeric password entry using only the D-Pad keys
Innskriving av numerisk passord kun gjennom D-pad-tastene
title_activity_dpad_pw
Enter Password
Tast inn passord
enter_password
Enter Password
Tast inn passord
dpad_entry_desc
Use the D-Pad on your remote to enter a numeric password. Single-click a button for the first listed number or double-click for the second. e.g. Single-click 'up' for 1 or double-click 'select' for 5. Hold down for 1 second and release the 'select' button when finished or the left button to start over.
Bruk D-padden på fjernkontrollen for å taste inn et numerisk passord. Enkelt-trykk på en knapp for det første listede nummeret eller dobbelt-trykk for det andre. F.eks. enkelt-trykk "opp" for 1 eller dobbel-klikk "select" for 5. Hold nede og slipp "select"-knappen etter ett sekund når du er klar, eller venstre-knappen for å starte på nytt.
dpad_pw_cancel
* Hold the 'down' button down for 1 second and release if you have an alpha password or need a keyboard for entry
* Hold nede "ned"-knappen i ett sekund og slipp hvis du har et alfanumerisk passord eller trenger et tastatur til å skrive
chapters
Chapters
Kapitler

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
pref_alt_pw_entry_desc
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
app/src/main/res/values-nb/strings.xml, string 20