Translation status

Strings342
100.0% Translate
Words1077
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Jellyfin Web 99.9% 99.9% 0.0% 0.5% 0.1% 0.3% Translate
Jellyfin Kodi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jellyfin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate

Translation Information

Project website https://jellyfin.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GPLv2
Repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-androidtv
Repository branch master 9ec29a6f, yesterday
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-sk/strings.xml
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
a week ago nextlooper42 Translation changed Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Automaticky prihlásiť ako tento použiívateľ
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Táto funkcia bude fungovať len v prípade správneho nastavenia vašej knižnice na server so sieťovými cestami alebo nadradenými cestami a vami používaný klient má priamy prístup k týmto sieťovým lokalitám.
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Obnoviť prehrávanie Pre-Rollu
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Pomocou D-Padu na vašom diaľkovom ovládači zadajte číselné heslo. Kliknite na tlačidlo pre prvú položku alebo dvoj-kliknite pre druhú položku, tj. jeden klik ‘hore‘ pre 1 alebo dvojklik ‘Select‘ pre 5. Podržte tlačidlo 1 sekundu a po skončení pustite tlačidlo ‘Select‘ alebo použite ľavé tlačidlo pre spustenie od začiatku.
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Veľkosť obrázku
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Typ obrázku
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Východzí pohľad
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Umiestniť obľúbené na začiatok
a week ago nextlooper42 New translation Jellyfin/Jellyfin AndroidTV - Slovak
Farebne označené pozadia
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 342 1077
Translated 100.0% 342 1077
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 14, 2020, 10:13 a.m.
Last author nextlooper42

Activity in last 30 days

Activity in last year