Translation Information

Project website jellyfin.org
Project maintainers User avatar joshuaboniface User avatar mcarlton00 User avatar anthonylavado
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Source code repository https://github.com/jellyfin/jellyfin-android
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Estonian) df5aa2d
User avatar rimasx authored 4 days ago
Weblate repository https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin-android/jellyfin-android/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file Download fastlane/metadata/android/sk
User avatar None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin Android FastlaneSlovak

Resource update 6 months ago
Your media, on your terms.

The Jellyfin project is an open source, free software media server. No fees, no tracking, no hidden agenda. Get our free server to collect all your audio, video, photos, and more in one place.

To use the app, you must have a Jellyfin server set up and running. Find out more at <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

With a Jellyfin server, you can:

* Watch Live TV and recorded shows from your Jellyfin server (additional hardware/services required)
* Stream to a Chromecast device on your network
* Stream your media to your Android device
* View your collection in an easy to use interface

This is the official Jellyfin companion app for Android. Thank you for using Jellyfin!
Vaše médiá, vaše podmienky.

Projekt Jellyfin je open source, mediálny software, ktorý je zdarma. Žiadne poplatky, žiadne sledovanie, žiadna skrytá agenda. Skúste náš softvér zdarma a užívajte si svoju kolekciu audia, videa, fotografií a oveľa viac na jednom mieste.

Aby ste mohli použiť aplikáciu, potrebujete mať nastavený a spustený Jellyfin server. Zistite viac na <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

S Jellyfin serverom môžte:

* Sledovať a nahrávať živú TV z Jellyfin servera (vyžaduje dodatočný hardvér/služby)
* Streamovať na Chromecast zariadenia na vašej sieti
* Streamovať vaše médiá na vaše Android zariadenie
* Prehliadať vašu kolekciu v rozhraní, ktoré sa ľahko používa

Toto je oficiálna Jellyfin aplikácia pre Android. Ďakujeme, že používate Jellyfin!
6 months ago
Mobile client for Jellyfin, the free software media system
Mobilný klient pre Jellyfin, mediálny softvér, ktorý je úplne zdarma
6 months ago
Jellyfin - your media in your hands!
Jellyfin
6 months ago
Slovak 6 months ago
New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 137 832
Translated 100% 3 137 832
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 29, 2021, 11:06 a.m.
Last author nextlooper42

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity