Source Translation
artwork ảnh bìa minh họa
confirm xác nhận
forced bắt buộc
Password Mật Khẩu
Play Phát
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

ảnh bìa minh họa
an hour ago
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

Phát
a month ago
hoanghuy309

Glossary added

JellyfinVietnamese

bắt buộc
a month ago
hoanghuy309

Glossary updated

JellyfinVietnamese

Mật Khẩu
a month ago
akhoa12

Glossary added

JellyfinVietnamese

xác nhận
2 months ago
akhoa12

Glossary added

JellyfinVietnamese

Mật khẩu
2 months ago
Browse all glossary changes