Source Translation
Notifications Upozornenia
Notifications Upozornenia
override prepísať
patch záplata
Pause Pozastaviť
people osoby
Play Prehrať
Playback Prehrávanie
Playlist Playlist
playlists playlisty
plugin zásuvný modul
poster plagát
post-processing následné spracovanie
previous item Predchádzajúca položka
remove odstrániť
repository repozitár
scan prehľadávanie
Season Séria
session relácia
Settings Nastavenia
show seriál
Shuffle Zamiešať
skin vzhľad
stream stream
tag štítok
task úloha
theme song úvodná zvučka
trailer trailer
transcode prekódovanie
trigger spúšťač
tv lineup rozpis tv programu
tv show seriál
unplayed neprehrané
unwatched nepozreté
upcoming čoskoro
User Používateľ
username používateľské meno
watch pozerať
watched pozreté
Watching Pozeranie
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Interpret
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Nasleduje
3 days ago
nextlooper42

Glossary updated

JellyfinSlovak

čoskoro
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

relácia
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

spúšťač
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

zmazať
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

odstrániť
3 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

záložný
3 days ago
nextlooper42

Glossary updated

JellyfinSlovak

Zamiešať
4 days ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

plagát
4 days ago
Browse all glossary changes