Source Translation
Add-on Doplnok
Artist Interpret
artwork artworky
Backdrop Pozadie
backgroud pozadie
backgroud pozadie
banner banner
blast alive messages Vysielať správu o serveri
Boxsets Boxsety
browsing prechádzanie
cache vyrovnávacia pamäť
caching cachovanie
channels kanály
Chapters Kapitoly
cinema mode kino režim
Collections Kolekcie
cover art obal
crash report chybové hlásenie
dashboara dashboara
Dashboard Dashboard
default predvolené
delete zmazať
devices zariadenia
Direct play Priame prehrávanie
Direct stream Priame streamovanie
disable zakázať
disabled zakázaný
easy pin jednoduchý PIN kód
embedded vložené
enable povoliť
enhanced rozšírené
Extension Rozšírenie
fallback záložný
favorite obľúbené
fetcher sťahovač
finish dokončiť
flag príznak
forced vynútené
guide data dáta sprievodcu
help pomocník
Invalid Neplatné
item položka
Latest Najnovšie
layout rozloženie
Library Knižnica
Login Prihlásenie
mode režim
More like Podobné ako
next item nasledujúca položka
Next up Nasleduje
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Podobné ako
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Interpret
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Nasleduje
a month ago
nextlooper42

Glossary updated

JellyfinSlovak

čoskoro
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

relácia
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

spúšťač
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

zmazať
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

odstrániť
a month ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

záložný
a month ago
nextlooper42

Glossary updated

JellyfinSlovak

Zamiešať
a month ago
Browse all glossary changes