Source Translation
Add-on Doplnok
artwork artworky
Backdrop Pozadie
backgroud pozadie
backgroud pozadie
banner banner
blast alive messages Vysielať správu o serveri
Boxsets Boxsety
browsing prechádzanie
caching cachovanie
channels kanály
Chapters Kapitoly
cinema mode kino režim
Collections Kolekcie
coming up prichádzajúce
cover art obal
crash report chybové hlásenie
dashboara dashboara
default predvolené
devices zariadenia
Direct play Priame prehrávanie
Direct stream Priame streamovanie
disabled zakázaný
easy pin jednoduchý PIN kód
embedded vložené
enhanced rozšírené
Extension Rozšírenie
favorite obľúbené
fetcher sťahovač
finish dokončiť
flag príznak
guide data dáta sprievodcu
Invalid Neplatné
item položka
latest posledné
Library Knižnica
Login Prihlásenie
mode režim
next item nasledujúca položka
Next Up Nasleduje
Notifications Upozornenia
override prepísať
patch záplata
people osoby
Playback Prehrávanie
playlists playlisty
plugin zásuvný modul
post-processing následné spracovanie
previous item Predchádzajúca položka
scan prehľadávanie
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

zakázaný
4 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

nadchádzajúce
8 months ago
nextlooper42

Glossary updated

JellyfinSlovak

trailer
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

prichádzajúce
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

posledné
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

osoby
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Priame streamovanie
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

Priame prehrávanie
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

predvolené
8 months ago
nextlooper42

Glossary added

JellyfinSlovak

chybové hlásenie
8 months ago
Browse all glossary changes