Source Translation
add-on doplněk
API key klíč k API
artwork obrázky
boxset sběratelská kolekce
cache mezipaměť
context menu místní nabídka
cover art obal
dashboard nástěnka
delete odstranit
folder složka
guide programový průvodce
Jellyfin Server server Jellyfin
log log
logging logování
login přihlášení
media files soubory s médii
mode režim
notification oznámení
patch aktualizace
playback přehrávání
plugin zásuvný modul
refresh přeskenovat
reset obnovit
session relace
SyncPlay synchronizace přehrávání
theme motiv
theme media soubory motivu
trailer upoutávka k filmu
transcode překódovat
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

synchronizace přehrávání
2 months ago
kucharczykl

Glossary updated

JellyfinCzech

programový průvodce
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

televizní program
2 months ago
kucharczykl

Glossary updated

JellyfinCzech

upoutávka k filmu
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

ukázka z filmu
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

nástěnka
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

soubory s médii
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

klíč k API
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

server Jellyfin
2 months ago
kucharczykl

Glossary added

JellyfinCzech

aktualizace
2 months ago
Browse all glossary changes