Forhåndsvis
2 months ago
Linjenummer hvor teksten dukker opp. Positive tall indikerer ovenfra og ned. Negative tall indikerer nedenfra og opp.
2 months ago
Vertikal posisjon:
2 months ago
Jellyfin Server krever skrivetilgang til denne mappen. Vennligst påse at skrivetilgang er gitt og prøv igjen.
2 months ago
Denne Jellyfin-serveren må oppdateres. For å laste ned siste versjon, vennligst besøk {0}
2 months ago
Jellyfin-serveren trenger en omstart etter installasjon av et programtillegg.
2 months ago
Jellyfin-server -Serveren på {0} avsluttes.
2 months ago
Jellyfin-server -Serveren på {0} starter om.
2 months ago
Metadata blir oppdatert basert på innstillinger og internett-tjenester som er aktivert i dashbordet for Jellyfin-serveren.
2 months ago
Hopp til forrige
2 months ago
En feil oppstod under henting av listen over installerte tillegg.
2 months ago
En feil oppstod under installasjon av utvidelsentillegget.
2 months ago
En feil oppstod under installasjon av utvidelsen.
2 months ago
Programtillegget ble installert. Jellyfin-sServeren må startes på nytt for at endringene skal tre i kraft.
2 months ago
Vennligst start Jellyfin-serveren på nytt - {0}.
2 months ago
Velg hvilken metode for tilbakestilling av passord som skal benyttes når denne brukeren ber om å tilbakestille passordet.
2 months ago
Endring av denne innstillingen vil gjelde ny metadata som lagres fra nå av. Eksisterende metadata vil bli oppdatert neste gang de lagres av Jellyfin-serveren.
2 months ago
Hvis aktivert, blir aAlle videoer representerter i DIDL som "object.item.videoItem" i stedet for en mer bestemt type, for eksempel "object.item.videoItem.movie".
2 months ago
Hvis aktivert, vil aAlle mapper bli representertes i DIDL som "object.container.storageFolder" istedet for en mer spesifikk type, som "object.container.person.musicArtist".
2 months ago
Hvis aktivert vil dDisse forespørslene bli besvart, men byte-range-hodet vil ignoreres.
2 months ago

Search