pakosbotond

Source string changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tone mapping can be fine-tuned. If you are not familiar with these options, just keep the default. The recommended value is Reinhard.
an hour ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 2 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Hiển Tthị Ttiêu Đđ
2 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Hiển tThị tTiêu đĐ
2 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Nâng lhô Lên
2 days ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Resource update 6 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Xác định số lần đăng nhập không chính xác có thể được thực hiện trước khi xảy ra khóathất bại có thể thử trước khi người dùng bị khóa.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Ẩn người dùng này từkhỏi màn hình đăng nhập
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Để cấu hình plugin này, vui lònghãy đăng nhập trực tiếp vào máy chủ cục bộ của bạn.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

LSố lần đăng nhập không thành côngthất bại trước khi người dùng bị khóa:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Một tin nhắn sẽ hiển thị ở phía cuối củahông báo sẽ được hiển thị ở cuối trang đăng nhập.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đăng Nnhập Không Thành Côngthất bại
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Có lỗi xảy ra khi thêm danh sáchnội dung này vào tài khoản Schedules Direct của bạn. Schedules DirectLên lịch trực tiếp chỉ cho phép một số lượng danh sách nhất định mỗi tài khoản. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào trang web của Schedules Direct và xoá những danh sách khác trước khi có thể thêm danh sách mới.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

ĐăngGửi đi
9 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 2 weeks ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đã hủy ghi lại.
2 weeks ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Huỷ SeriesLoạt Phim
2 weeks ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

DừngHủy Ghi Âm/Ghi HìnhLại
2 weeks ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tp tin đọc đã bị hủy.
2 weeks ago

Search