None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 2 months ago
Aktualizovať heslo
2 months ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

New string to translate 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 4 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 4 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 4 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 4 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 4 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 5 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 5 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 5 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 5 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 6 months ago
Znovu sa pripojte k tomu istému serveru ako bol predtým načítaný. Pokiaľ chcete použiť iný server, resetujte vašu lokálnu databázu, vrátane používateľských informácií.
6 months ago
Vyberte knižnice na odstránenie
6 months ago
Vyberte knižnice na opravu
6 months ago
Vyberte knižnice pre aktualizáciu
6 months ago
Synchronizácia už beží, prosím, počkajte dokým sa dokončí a skúste znova.
6 months ago
Pokročilé možnosti
6 months ago

Search