None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

New string to translate 2 weeks ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 2 weeks ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 5 months ago
Aktualizovať heslo
5 months ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

New string to translate 5 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 5 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 6 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 9 months ago
Znovu sa pripojte k tomu istému serveru ako bol predtým načítaný. Pokiaľ chcete použiť iný server, resetujte vašu lokálnu databázu, vrátane používateľských informácií.
9 months ago
Vyberte knižnice na odstránenie
9 months ago
Vyberte knižnice na opravu
9 months ago
Vyberte knižnice pre aktualizáciu
9 months ago

Search