JoJoBot420

New translation

Jellyfin / JellyfinHebrew

כפוי
6 days ago
JoJoBot420

New translation

Jellyfin / JellyfinHebrew

ברירת מחדל
6 days ago
JoJoBot420

New contributor

Jellyfin / JellyfinHebrew

New contributor 6 days ago
None

New string to translate

Jellyfin / JellyfinHebrew

New string to translate 8 days ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinHebrew

Resource update 8 days ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebHebrew

Resource update 8 days ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin Android TVHebrew

New string to translate 11 days ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin Android TVHebrew

Resource update 11 days ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin Android TVHebrew

New string to translate 12 days ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin Android TVHebrew

Resource update 12 days ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin WebHebrew

New string to translate 2 weeks ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin WebHebrew

Resource update 2 weeks ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebHebrew

Committed changes 2 weeks ago
מחק את כל המכשירים
2 weeks ago
תוכנות חיצוניות נדרשות להשתמש במפתח API חיצוני על מנת לתקשר עם השרת. מפתחות מונפקים ע"י התחברות עם משתמש רגיל, או באמצעות הנפקה ידנית של מפתח לתוכנה.
2 weeks ago
בחר ערך מהיר יותר לשיפור ביצועים, או ערך איטי יותר לשיפור איכות.
2 weeks ago
Constant Rate Factor (CRF) הוא הגדרת איכות ברירת המחדל של מקודד ה-x264. ניתן לקבוע ערך בין 0 ל-51, כשערך נמוך יותר יביא לאיכות גבוהה יותר (על חשבון קבצים גדולים יותר). ההגדרות המומלצות הן בין 18 ל-28. ערך ברירת המחדל של x264 הוא 23, אז ניתן לראות בכך נקודת התחלה.
2 weeks ago
תיקיית FFmpeg לא נמצאה באמצעות נתיב התיקייה שהוכנס. FFprobe נדרש וצריך גם הוא להימצא באותה התיקייה. רכיבים אלו בד"כ נמצאים ביחד באותה ההורדה. אנא בדוק את נתיב בתיקייה ונסה שנית.
2 weeks ago
הפעל הגדרה זו אם שידורים חיים מכילים רק מספר שניות של מידע ומצריכים בקשות חוזרות. הפעלת הגדרה זו ללא צורך עלולה לגרום לבעיות.
2 weeks ago
המדיה תואמת למכשיר מבחינת רזולוציה וסוג מדיה (H.264, AC3, וכו'), אך נמצא בפורמט קובץ שלא נתמך (mkv, avi, wmv, וכו'). הווידאו יומר לפורמט אחר לפני שהוא נשלח למכשיר.
2 weeks ago

Search