hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

HTTP portSố cổng HTTP nội bộ:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Kho lLưu tTrữ
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tên tùy chỉnh để phân biệt kho lưu trữ này với bất kỳ kho lưu trữ nào khác đượcgiữa các kho lưu trữ đã thêm vào máy chủ của bạn.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Kho lLưu tTrữ mMới
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đường dẫn cachebộ nhớ tạm:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Hãy chọnDuyệt tìm hoặc nhập vào đường dẫn đểdùng lưu tập tin ghibộ nhớ tạm cho máy chủ. Máy chủ phải có quyền ghi trên thư mục đóThư mục này phải được cấp quyền ghi.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chọn Đường Dẫn Ghi Tạm ChoBộ Nhớ Tạm Máy Chủ
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đó là tất cả những gìmọi thứ chúng ta cần bây giờ. Jellyfin đã bắt đầu thu thập thông tin về thư viện phương tiện của bạn. Kiểm tra một số ứng dụng của chúng tôi, sau đó nhấp vào <b>Hoàn thành</b> để xem <b>Trang tổng quan</b>.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Việc hạn chế quyềnHạn chế truy cập chuyển mã có thể gây ra lỗi phát lại trên ứng dụng khách do định dạng phương tiện không được hỗ trợ.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Bạn có chắc chắn muốnsẽ thu hồi khóa API này không? Kết nối của ứng dụng với máy chủ này sẽ bị chấm dứtđóng đột ngột.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đây là nútđiểm kết xuất được sử dụng để tăng tốc phần cứng.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Ghi đè URI được Jellyfin sử dụng, dựa trên giao diện hoặc địa chỉ IP của ứng dụng khách.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Đây là thiết bị OpenCL được sử dụng để chỉnh tông màu. Phía bên trái của dấu chấm là số nền tảng và phía bên phải là số thiết bị trên nền tảng. Giá trị mMặc định là 0,.0. TBắt buộc tệp ứng dụng ffmpeg có chứa phương phápphải có tính năng tăng tốc phần cứng OpenCL là bắt buộc.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Lưu dữ liệu xem vào tập tin NFO dànhđể cho những ứng dụng khác sử dụdùng chung.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Ứng dDụng
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Ứng dụng bên ngoài cần phải có "khóa API" để giao tiếp vớitruy cập máy chủ Jellyfin. Khóa được cấp theo cách đăng nhập bằng tài khoản người dùng thông thường hoặc cấp khóa cho ứng dụng theo cách thủ công.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

SửBật dùng phần cứng để hỗ trợ chuyển mãmã hóa
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chọn phương phápcách khử xen kẽ để sử dụng khi phần mềm chuyển mã xen kẽ nội dung xen kẽ. Khi. Khi hỗ trợ tăng tốc phần cứng hỗ trợ khử xen kẽ phần cứng được bật, trình khử xen kẽ phần cứng sẽ được sử dụng thay chodùng cài đặt này.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Nếu một tiếp đầu ngữtiền tố được áp dụng cho tựaiêu đề phim, nhập nó ở mục nàvào đây để máy chủ có thể xử lý một cách phù hợpxử lý nó đúng cách.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Phạm viDải động video
9 days ago

Search