None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 4 months ago
Aktualizovať heslo
4 months ago
None

New string to translate

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

New string to translate 4 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 4 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 6 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 6 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 6 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 6 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 6 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Resource update

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Resource update 7 months ago
None

Found duplicated string

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Found duplicated string 7 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin KodiSlovak

Committed changes 8 months ago
Znovu sa pripojte k tomu istému serveru ako bol predtým načítaný. Pokiaľ chcete použiť iný server, resetujte vašu lokálnu databázu, vrátane používateľských informácií.
8 months ago
Vyberte knižnice na odstránenie
8 months ago
Vyberte knižnice na opravu
8 months ago
Vyberte knižnice pre aktualizáciu
8 months ago
Synchronizácia už beží, prosím, počkajte dokým sa dokončí a skúste znova.
8 months ago
Pokročilé možnosti
8 months ago

Search