None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 2 weeks ago
Skann mediebibliotek
2 weeks ago
Lager forhåndsvisningsbilder for videoer som har kapitler.
2 weeks ago
Trekk ut Kapittelbilder
2 weeks ago
oddstr13

Translation changed

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Sletter mellomlagrede filer som ikke lengre trengs av systemet.
2 weeks ago
Sletter mellomlagrede filer som ikke lengre trengs av systemet
2 weeks ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes a month ago
oytal

New translation

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Tøm buffer katalog
a month ago
oytal

New contributor

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

New contributor a month ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes a month ago
Internett kanaler
a month ago
Applikasjon
a month ago
Bibliotek
a month ago
Vedlikehold
a month ago
New contributor a month ago
None

New string to translate

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

New string to translate 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 3 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago

Search