None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes a week ago
Phạm ViDải cổng Homerun HD:
a week ago
mboutolleau

Source string changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

HD Homerun Rport range:
8 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chế độ Rạp Chiếu Phim mang lại trải nghiệm rạp chiếu phim ngay tại phòng khách với khả năng phát trailers và những đoạn mở đầu tuỳ chọn trước phần chính của bộ phim.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Thích sửƯu tiên dùng fMP4 làm vùng chứa mặc định cho HLS, giúp bạn có thể truyền trực tiếp nội dung HEVC trên các thiết bị được hỗ trợ.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

ThíchƯu tiên vùng chứa phương tiện fMP4-HLS
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Trình tải hình ảnh tự động cho {0}Movie
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chế ĐđLlặp Llại
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Chi tiết dữ liệu luồng phátDữ liệu phát lại
9 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

StudiosHãng Phim
9 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Committed changes 9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Các tập sẽ được so sánh bằng cách sử dụng số tập và mùaphần, khi có sẵn.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

MùaPhần
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Tên hiển thị mùaphần đặc biệt:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Phát sóng trước mùaphần:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Phát sóng sau mùaphần:
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Nếu được chọn, máy chủ sẽ tự động chuyển hướng tất cả các yêu cầu qua HTTP sang HTTPS. Điều này không ảnh hưởng nếu máy chủ không nghe trên HTTPS.
9 days ago
hoanghuy309

Translation changed

Jellyfin / Jellyfin WebVietnamese

Cho phép máy chủ nNghe trên cổng HTTPS đã cấu hình. Chứng chỉ hợp lệ cũng phải được định cấu hình để điều này có hiệu lựcài đặt. Phải cài đặt một chứng chỉ hợp lệ để nó hoạt động.
9 days ago

Search