None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 3 days ago
Sletter oppføringer i aktivitetsloggen som er eldre enn den konfigurerte alderen.
3 days ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 2 months ago
Tøm aktivitetslogg
2 months ago
Udefinert
2 months ago
Tvungen
2 months ago
Standard
2 months ago
None

New string to translate

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

New string to translate 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 2 months ago
None

New string to translate

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

New string to translate 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 2 months ago
None

Resource update

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 3 months ago
josteinh

Translation changed

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Installasjonsen feilet
3 months ago

Agree!

3 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago
josteinh

Translation changed

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

{0} har startet avspilling {1} på {2}
4 months ago
josteinh

Translation changed

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Programmer
4 months ago
New contributor 4 months ago
None

Committed changes

Jellyfin / JellyfinNorwegian Bokmål

Committed changes 4 months ago

Search