Key English Serbian State
SyncPlayAccessHelp Select the level of access this user has to the SyncPlay feature. SyncPlay enables to sync playback with other devices. Изаберите ниво приступа који овај корисник има функцији SyncPlay. SyncPlay омогућава синхронизацију репродукције са другим уређајима.