Key English Estonian State
Absolute Absolute Absoluutne
AccessRestrictedTryAgainLater Access is currently restricted. Please try again later. Juurdepääs on hetkel piiratud. Palun proovi hiljem uuesti.
Actor Actor Näitleja
Add Add Lisa
AddedOnValue Added {0} Lisati {0}
AdditionalNotificationServices Browse the plugin catalog to install additional notification services. Täiendavate teavitusteenuste paigaldamiseks sirvi pluginate kataloogi.
AddToCollection Add to collection Lisa kollektsiooni
AddToPlaylist Add to playlist Lisa esitusloendisse
AddToPlayQueue Add to play queue Lisa esitamise järjekorda
AgeValue ({0} years old) ({0} aastat vana)
AirDate Air date Väljalaskekuupäev
Aired Aired Ilmunud
Album Album Album
AlbumArtist Album Artist Albumi esitaja
Albums Albums Albumid
Alerts Alerts Teavitused
All All Kõik
AllChannels All channels Kõik kanalid
AllComplexFormats All Complex Formats (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …) Kõik keerukad vormingud (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
AllEpisodes All episodes Kõik episoodid