Context English Turkish State
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2) Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2) Oturuma eklenen kullanıcılar (kullanıcılar arasında boşluk yok) (ör. Kullanıcı adı, kullanıcı adı2)
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version. Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version. Kodi, Kodi sürümünüz için küçük bir yama uygulamak için şimdi yeniden başlayacak.