Context English Serbian State
Jellyfin for Kodi Jellyfin for Kodi Џелифин за Кодија
Server address Server address Адреса сервера
Server name Server name Назив сервера
Force HTTP playback Force HTTP playback Присили ХТТП пуштање
Login method Login method Начин пријаве
Log level Log level Ниво записника
Device name Device name Назив уређаја
Advanced Advanced Напредно
Username Username Корисничко име
Confirm file deletion Confirm file deletion Потврдите брисање
Offer delete after playback Offer delete after playback Понуди брисање након пуштања
For Episodes For Episodes за епизоде
For Movies For Movies за филмове
Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Омогућите побољшане илустрације (тј. омот)
Max stream bitrate Max stream bitrate Максимална брзина протока
Preferred video codec Preferred video codec Пожељни видео кодек
Preferred audio codec Preferred audio codec Пожељни аудио кодек
Audio bitrate Audio bitrate Аудио битрате
Audio max channels Audio max channels Максимални аудио канали
Allow burned subtitles Allow burned subtitles Дозволи лепљене титлове