Context English Bulgarian State
Jellyfin for Kodi Jellyfin for Kodi Джелифин за Коди
Server address Server address Адрес на сървъра
Server name Server name Име на сървъра
Force HTTP playback Force HTTP playback Принудително възпроизвеждане чрез HTTP
Login method Login method Метод за Вход
Log level Log level Ниво за логове
Device name Device name Име на устройство
Advanced Advanced Разширени
Username Username Потребителско име
Confirm file deletion Confirm file deletion Потвърждение за изтриване на файл
Offer delete after playback Offer delete after playback Предложение за изтриване след изпълнение
For Episodes For Episodes За Епизоди
For Movies For Movies За Филми
Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Включване на разширени опции за изображенията (напр. обложка)
Recently Added TV Shows Recently Added TV Shows Наскоро добавени Телевизионни Предавания
In Progress TV Shows In Progress TV Shows Телевизионни предавания в ход
Recently Added Movies Recently Added Movies Наскоро добавени филми
Recently Added Episodes Recently Added Episodes Наскоро добавени епизоди
In Progress Movies In Progress Movies Филми в ход
In Progress Episodes In Progress Episodes Епизоди в ход