Context English Bulgarian State
Jellyfin for Kodi Jellyfin for Kodi Джелифин за Коди
Server address Server address Адрес на сървъра
Server name Server name Име на сървъра
Force HTTP playback Force HTTP playback Принудително възпроизвеждане чрез HTTP
Login method Login method Метод за Вход
Log level Log level Ниво за логове
Device name Device name Име на устройство
Advanced Advanced Разширени
Username Username Потребителско име
Confirm file deletion Confirm file deletion Потвърждение за изтриване на файл
Offer delete after playback Offer delete after playback Предложение за изтриване след изпълнение
For Episodes For Episodes За Епизоди
For Movies For Movies За Филми
Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Enable enhanced artwork (i.e. cover art) Включване на разширени опции за изображенията (напр. обложка)
Max stream bitrate Max stream bitrate
Preferred video codec Preferred video codec
Preferred audio codec Preferred audio codec
Audio bitrate Audio bitrate
Audio max channels Audio max channels
Allow burned subtitles Allow burned subtitles