Key English Hungarian State
common.cancel Cancel Mégsem
common.ok OK Oké
common.unknown Unknown Ismeretlen
headings.addServer Add Server Szerver hozzáadása
headings.appearance Appearance Kinézet
headings.home Home Kezdőlap
headings.links Links Hivatkozások
headings.playback Playback Lejátszás
headings.servers Servers Szerverek
headings.settings Settings Beállítások
addServer.address Server Address Szerver címe
addServer.validation.empty $t(addServer.address) cannot be empty A $t(addServer.address) nem lehet üres
addServer.validation.invalid $t(addServer.address) is invalid A $t(addServer.address) hibás
addServer.validation.invalidProduct Not a Jellyfin server Ez nem egy Jellyfin szerver
addServer.validation.noConnection Could not connect to server Nem sikerült csatlakozni a szerverhez
home.errors.502.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because of a proxy configuration error or Jellyfin is offline. Nem sikerült elérni a Jellyfin szervert. Ez általában hibás proxy beállításnak köszönhető, vagy leállított Jellyfin szervernek.
home.errors.504.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because the proxy timed out while connecting to Jellyfin. Nem sikerült elérni a Jellyfin szervert. Ez általában annak köszönhető, hogy a proxy nem válaszolt időben miközben a Jellyfin szerverhez csatlakozott.
home.errors.http.heading Something went wrong! Valami nem sikerült!
home.errors.http.description The Jellyfin server returned an error. A Jellyfin szerver hibával válaszolt.
home.errors.invalidServer.heading Server is invalid Érvénytelen szerver