Key English Danish State
common.cancel Cancel Annuller
common.ok OK OK
common.unknown Unknown Ukendt
headings.addServer Add Server Tilføj server
headings.appearance Appearance Udseende
headings.home Home Hjem
headings.links Links Links
headings.playback Playback Afspilning
headings.servers Servers Servere
headings.settings Settings Indstillinger
addServer.address Server Address Serveradresse
addServer.validation.empty $t(addServer.address) cannot be empty $t(addServer.address) kan ikke være tom
addServer.validation.invalid $t(addServer.address) is invalid $t(addServer.address) er ugyldig
addServer.validation.invalidProduct Not a Jellyfin server Ikke en Jellyfin server
addServer.validation.noConnection Could not connect to server Kunne ikke få forbindelse til serveren
home.errors.502.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because of a proxy configuration error or Jellyfin is offline. Kan ikke oprette forbindelse til Jellyfin serveren. Dette skyldes ofte en fejl i proxy opsætningen eller at Jellyfin serveren er offline.
home.errors.504.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because the proxy timed out while connecting to Jellyfin. Kan ikke oprette forbindelse til Jellyfin serveren. Dette skyldes ofte at proxy forbindelsen udløb mens den forbandt til Jellyfin.
home.errors.http.heading Something went wrong! Noget gik galt!
home.errors.http.description The Jellyfin server returned an error. Jellyfin serveren returnerede en fejl.
home.errors.invalidServer.heading Server is invalid Serveren er ugyldig