Key English Czech State
common.cancel Cancel Zrušit
common.ok OK OK
common.unknown Unknown Neznámý
headings.addServer Add Server Přidat server
headings.appearance Appearance Vzhled
headings.home Home Domů
headings.links Links Odkazy
headings.playback Playback Přehrávání
headings.servers Servers Servery
headings.settings Settings Nastavení
addServer.address Server Address Adresa serveru
addServer.validation.empty $t(addServer.address) cannot be empty $t(addServer.address) nesmí být prázdná
addServer.validation.invalid $t(addServer.address) is invalid $t(addServer.address) není platná
addServer.validation.invalidProduct Not a Jellyfin server Nejedná se o server Jellyfin
addServer.validation.noConnection Could not connect to server Nelze se připojit k serveru
home.errors.502.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because of a proxy configuration error or Jellyfin is offline. Kontaktování serveru Jellyfin se nezdařilo. Běžným důvodem je chyba v nastavení proxy nebo není Jellfyfin spuštěn.
home.errors.504.description Unable to reach the Jellyfin server. This is usually because the proxy timed out while connecting to Jellyfin. Kontaktování serveru Jellyfin se nezdařilo. Běžným důvodem je vypršení časového limitu při připojení k Jellyfin přes proxy.
home.errors.http.heading Something went wrong! Něco se nezdařilo!
home.errors.http.description The Jellyfin server returned an error. Server Jellyfin vrátil chybu.
home.errors.invalidServer.heading Server is invalid Server není platný