Context English Serbian State
Selecting Tracks... Избор нумера ...
{0}: No Subtitles {0}: Нема титлова
{0}: Fail {0}: Неуспешно
Set Subbed: {0} ok, {1} fail
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail
Manual: {0} ok, {1} fail
Setting Current... Постављање тренутне ...
Server URL: УРЛ сервера:
Username: Корисничко име:
Password: Лозинка:
Successfully added server. Успешно је додат сервер.
Add another server? Додати други сервер?
Adding server failed. Додавање сервера није успело.
Ready to cast Спремно за емитовање
Select your media in Jellyfin and play it here Изаберите свој медиј у Jellyfin-у и пустите га овде
Application Log Дневник апликација
Add Server Додај сервер
Could not add server.
Please check your connection information.
Додавање сервера није успело.
Молимо проверите податке о вези.
Fail Неуспешно
Ok У реду