Context English Slovenian State
Selecting Tracks... Izbiranje sledi...
{0}: No Subtitles {0}: Ni podnapisov
{0}: Fail {0}: Napaka
Set Subbed: {0} ok, {1} fail Nastavi podnapise: {0} ok, {1} napaka
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail Nastavi sinhronizacijo: {0} ok, {1} samo zvok, {2} napaka
Manual: {0} ok, {1} fail Ročno: {0} ok, {1} napaka
Server URL: URL strežnika:
Username: Uporabniško ime:
Password: Geslo:
Successfully added server. Strežnik uspešno dodan.
Add another server? Dodaj še en strežnik?
Adding server failed. Napaka pri dodajanju strežnika.
Ready to cast Pripravljen za deljenje
Select your media in Jellyfin and play it here Izberite predstavnost v Jellyfin in jo predvajajte tu
Application Log Dnevnik aplikacije
Add Server Dodaj strežnik
Could not add server.
Please check your connection information.
Strežnika ni bilo mogoče dodati.
Preverite vaše nastavitve povezave.
Fail Napaka
Ok Ok
Server Configuration Nastavitve strežnika