Context English Slovak State
{0}: No Subtitles {0}: Žiadne titulky
{0}: Fail {0}: Zlyhanie
Server URL: URL servera:
Username: Používateľské meno:
Password: Heslo:
Successfully added server. Server úspešne pridaný.
Add another server? Pridať ďalší server?
Adding server failed. Pridanie serveru zlyhalo.
Application Log Log aplikácie
Add Server Pridať server
Could not add server.
Please check your connection information.
Nebolo možné pridať server.
Skontrolujte prosím informácie o pripojení.
Fail Zlyhanie
Ok Ok
Server Configuration Konfigurácia servera
Server: Server:
Username: Používateľské meno:
Password: Heslo:
Remove Server Vymazať Server
Close Zavrieť
Configure Servers Konfigurovať servery