Context English Slovak State
Server Configuration Konfigurácia servera
Server: Server:
Username: Používateľské meno:
Password: Heslo:
Remove Server Vymazať Server
Close Zavrieť
Configure Servers Konfigurovať servery
Show Console Ukázať Konzolu
Application Menu Ponuka aplikácie
Open Config Folder Otvoriť konfiguračný priečinok
Quit Vypnúť
(Transcode) (Prekódovať)
White Biela
Yellow Žltá
Black Čierna
Cyan Azúrová
Blue Modrá
Green Zelená
Magenta Magenta
Red Červená