Context English Slovak State
Selecting Tracks...
{0}: No Subtitles {0}: Žiadne titulky
{0}: Fail {0}: Zlyhanie
Set Subbed: {0} ok, {1} fail
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail
Manual: {0} ok, {1} fail
Setting Current...
Server URL: URL servera:
Username: Používateľské meno:
Password: Heslo:
Successfully added server. Server úspešne pridaný.
Add another server? Pridať ďalší server?
Adding server failed. Pridanie serveru zlyhalo.
Ready to cast
Select your media in Jellyfin and play it here
Application Log Log aplikácie
Add Server Pridať server
Could not add server.
Please check your connection information.
Nebolo možné pridať server.
Skontrolujte prosím informácie o pripojení.
Fail Zlyhanie
Ok Ok