Context English Romanian State
Selecting Tracks... Se selectează melodiile ...
{0}: No Subtitles {0}: Fără subtitrări
{0}: Fail {0}: Eșuat
Set Subbed: {0} ok, {1} fail Configurează Subbed: {0} ok, {1} eșuat
Set Dubbed: {0} ok, {1} audio only, {2} fail Configurează Dubbed: {0} ok, {1} doar audio, {2} eșuat
Manual: {0} ok, {1} fail Manual: {0} ok, {1} eșuat
Setting Current... Setarea Actuală ...
Server URL: URL Server:
Username: Nume utilizator:
Password: Parola:
Successfully added server. Server adăugat cu succes.
Add another server? Adăugați alt server?
Adding server failed. Adăugarea serverului a eșuat.
Ready to cast Gata de proiectat
Select your media in Jellyfin and play it here Selectați-vă media în Jellyfin și redați-o aici
Application Log Jurnalul Aplicației
Add Server Adaugă Server
Could not add server.
Please check your connection information.
Nu s-a putut adăuga serverul.
Vă rugăm să verificați informațiile conexiunii.
Fail Eșuat
Ok Ok